Izložba "Doajeni FPU" u Galeriji RTS-a

Izložba "Doajeni FPU" predstavlja gotovo 100 radova stvaralačkih ličnosti i pedagoga, koji su odnegovali generacije upravo onih autora, čije se kreativne ideje i proizvodi i danas prate, vrednuju i koji neminovno utiču na funkcionalni, estetski ali i duhovni karakter okruženja i senzibilitet za umetničko.

Pozdravnu reč na otvaranju izložbe imao je član Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a, profesor emeritus Čedomir Vasić.

Potom su se prisutnima obratili dekan FPU Daniela Fulgosi, kustos i autor izložbe Ljubica Jelisavac Katić, dok je profesor FPU Dušan Vuksan svečano otvorio izložbu.

"Izložba ima svoju misiju. Nije samo revijalnog karaktera, već je tematski i studijski izabrana i složena prema datim mogućnostima. Želeli smo da predstavimo najbolja ostvarenja autora", ističe Ljubica Jelisavac Katić

Posebno se zahvalila institucijama i pojedincima koji su omogućili sabiranje izuzetnih dela različitih tehnika i materijal za ovu priliku, a najviše profesorima koji su svojim radom obeležili protekle decenije ustanove i stvaralaštva na ovim prostorima.

Akademija primenjenih umetnosti u Beogradu, danas Fakultet primenjenih umetnosti, počela je sa radom tačno pre sedamdeset godina, u jesen 1948. godine.

Sledeći ideje, pre svega Bauhausa, imala je osam odseka, a struktura škole jasno je bila ispoljena već na prvoj izložbi Akademije 1951. godine, od kada se beleži njena kontinuirana i brižljivo vođena izložbenu aktivnost.

Termin "doajeni", u nazivu izložbe, odnosi se, pre svega, na nastavnički i saradnički kadar škole.

Ovde je šire upotrebljen od očekivanog, jer u godini jubileja vredi pomenuti sve one ličnosti koje su u kraćem ili dužem vremenskom periodu, posebno doprinele školi.

U panorami imena, pored pomenutih, stoje i ostali bardovi jugoslovenske, odnosno srpske scene likovne i primenjene umetnosti 20. i početka ovog veka, kao što su Aleksandar Tomašević, Bogić Risimović Risim, Dušan Janković, Dušan Ristić.

Takođe, tu su i dela Bogdana Kršića, Miloša Ćirića, Nebojše Mitrića, Nandora Glida, Ninele Pejović, Branislava Subotića, Anđelke Slijepčević, Zore Živadinović Davidović, Milana Pališaškog, Miluna Vidića, Miodraga Vujačića Mirskog, Milice Radovanovića.

Potom, doajeni koji su doprineli školi su i Aleksandar Dodig, Ljubodrag Janković Jale, Lidija Mišić, Branislava Stajević, Mirjana Isaković, Miodrag Živković, Božidar Džmerković, Milanka Berberović, Dušan Vuksan, Jovica Veljović, Branimir Karanović.

Izložba obuhvata pojedina dela koja najpre nose odraze secesije, predratnih i međuratnih tendencija, intimizma, ekspresionizma... odnosno refleksije uticaja Pariza, Beča, Krakova i drugih evropskih umetničkih centara, u kojima su se obrazovali neki od autora.

Imena pojedinih autora ostaće trajno zabeležena kao imena osnivača tih predmeta i odseka, tako da su biografije ovih stvaralaca neodvojive od istorijata škole, dugog procesa koji je doveo do današnjih studijskih programa: Primenjena umetnost, Dizajn, i Konzervacija i restauracija.

Odseci koji su danas na FPU su: Dizajn enterijera i nameštaja, Primenjeno slikarstvo, Primenjeno vajarstvo, Keramika, Scenografija, Scenski kostim, Kostim, Primenjena grafika, Grafički dizajn, Industrijski dizajn, Dizajn tekstila, Konzervacija i restauracija kao i mnogih opštih i užih predmeta, koji se odnose na teoriju i praksu umetnosti i dizajna.