Glava i šapa zaštićenog aligatora u pošiljci

U pošiljci su bila prijavljena dva ručna sata, ali su carinici detaljnom kontrolom videli da pošiljka sadrži jedan "majkl kors" sat i prepariranu glavu i šapu američkog aligatora.

Kako se navodi u saopštenju Uprave carina, preparirani eksponati predati su u dalju nadležnost Republičkoj inspekciji Ministarstva zaštite životne sredine, koja će nakon detaljne analize potvrditi kojoj vrsti preparirani delovi pripadaju.

Srbija je potpisnica Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune i sprovodi je od 2002. godine.

Tom Konvencijom je regulisano izdavanje uvoznih, izvoznih i tranzitnih dozvola za više od 33.000 zaštićenih vrsta životinja i biljaka.

Zaštićene vrste su često meta krijumčarenja, što je neke od njih dovelo gotovo do istrebljenja.

Najčitanije